Víta vás Autoškola VIA

 

 Informovať sa môžete telefonicky.

 

 

 

Prihlásiť sa [/ button]

 • Slide 1
 • Slide 2

Krátky pohľad do histórie

 

Naša autoškola bola zaregistrovaná 10.12.2008 s prevádzkou v Šali na ulici Pázmáňa. Sme autoškola so skúsenými inštruktormi, ktorí majú pedagogické vzdelanie a veľmi bohaté skúsenosti čo sa týka výcviku vo vedení motorových vozidiel.

Našim cieľom je odovzdať príslušné vedomosti, zručnosti tým ktorí nás o to požiadajú. Byť dobrým inštruktorom nie je len práca, je to životný štýl a potrebuje to oddaného človeka, ktorý má k tej práci kladný vzťah a nenaháňa len počet vyučovacích hodín. Týmto získa mzdu na živobytie a nezáleží mu na tom, či jeho “snaha” padne na úrodnú pôdu.

“V tejto oblasti naozaj platí: „nie je Inštruktor ako inštruktor“

Základnou našou charakteristikou je, že máme prevahu nad vyučovanými jedincami v tom, že vieme ako môže vyučovaný jedinec najlepšie, najskôr a najľahšie dosiahnuť to, čo mu chýba, čo sa chce naučiť, že má na to príslušné predpoklady v lepšom ovládaní daných teoretických poznatkov a praktických činností a že sa aj skutočne snažíme, aby to vyučovaný jedinec dosiahol.

Sme presvedčení, že spolu dokážeme i to, o čom sme sa domnievali, že je to pre nás nedostupné a ťažko dosiahnuteľné, ale najskôr však uverme, že nič také, čo by bolo možné označiť za nemožné – neexistuje.

Naši inštruktori

 


 • Majiteľ a prevádzkovateľ Autoškoly VIA

  • 34 rokov praxe inštruktora
  • skupiny A,B,C,D,E v plnom rozsahu

 • Inštruktorka

  • 23 rokov praxe inštruktora
  • skupina B v plnom rozsahu

 • Inštruktor

  • 11 rokov praxe inštruktora
  • skupiny A,B v plnom rozsahu

Radi vás privítajú naši inštruktori s pedagogickým vzdelaním a so zmyslom pre zodpovednosť.

Dôležité informácie

kurzy, otváracie hodiny,..

Darčeková poukážka
Prihláška, žiadosť

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia si vytlačte obojstranne a potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky si dajte potvrdiť u svojho lekára, prihlášku do kurzu si tiež vytlačte obojstranne a vyplňte, alebo potrebné tlačivá si môžete prísť prevziať osobne do Autoškoly VIA počas stránkových hodín.

Sme DÔVERYHODNÁ FIRMA ! Certifikát

 

Cenník

ceny našich kurzov

 

 Cenník platí od 1.9.2021
SKUPINA
VEK
CENA (€)
KOLOK (€)
Kurz
B, B1, AM 17 800,00 33,00
 
Kurz prvej pomoci 25,00
Opakovaná skúška B 32,00 8,00

Kondičná jazda (45 min.)
B 25,00

Doučovanie teória (45 min.)
B 10,00
 
Prestoj (45 min.) B 10,00

 

Chcem sa prihlásiť na kurz

 

A1
Do podskupiny A1 patria motorové vozidlá skupiny A s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW .

B
Najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg, okrem miesta vodiča nie je viac miesta na sedenie ako osem. K motorovému vozidlu smie byť pripojené prípojné vozidlo celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

 

Podskupiny:

B1
Trojkolesové a štvorkolesové vozidlá, ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km.h-1, sú poháňané spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie byť vyššia ako 550 kg.

AM
Dvojkolesové a trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1, motorom, ktorého zdvihový objem valcov nepresahuje 50 cm3.

 

► Učebné pomôcky zdarma.
► Maximálna prispôsobivosť.

V cene kurzu nie sú zahrnuté správne poplatky na záverečné skúšky a cena kurzu prvej pomoci (alebo podľa dohody).

 

Úhrada školného je možná dvoma spôsobmi:

V hotovosti alebo prevodným príkazom.
Uhradí sa celá suma pri nástupe na kurz, alebo na splátky.

Na splátky:

v rámci autoškoly bez navýšenia (pri nástupe sa uhradí min. splátka 100,- € a do ukončenia kurzu sa doplatí zvyšok v hotovosti alebo prevodným príkazom).

 

Bonusy…
pri nástupe minimálne dvoch rodinných príbuzných zľava 20 € (na osobu)
pri nástupe skupiny, minimálne piatich spolužiakov zľava 10 € (na osobu)

Nie len cena kurzu je dôležitá, ale čo za svoje peniaze dostanete. Nikdy nezabudnite na jednu veľmi dôležitú vec:

 

V aute ide o život a nie o lacný kurz!

Kontaktujte nás

Veľmi radi vám odpovieme na čokoľvek :)

On The Web:
 
Kde nás nájdete:

Ing. Imrich Vígh – AUTOŠKOLA VIA
P. Pázmaňa 2020/30
927 01 Šaľa

Mobil: +421 903 562 241
Mobil: +421 905 968 291

E-mail: autoskolavia@autoskolavia.sk