Víta vás Autoškola VIA

 

 

Prihlásiť sa

 • Slide 1
 • Slide 2

Krátky pohľad do histórie

 

Naša autoškola bola zaregistrovaná 10.12.2008 s prevádzkou v Šali na ulici Pázmáňa. Sme autoškola so skúsenými inštruktormi, ktorí majú pedagogické vzdelanie a veľmi bohaté skúsenosti čo sa týka výcviku vo vedení motorových vozidiel.

Našim cieľom je odovzdať príslušné vedomosti, zručnosti tým ktorí nás o to požiadajú. Byť dobrým inštruktorom nie je len práca, je to životný štýl a potrebuje to oddaného človeka, ktorý má k tej práci kladný vzťah a nenaháňa len počet vyučovacích hodín. Týmto získa mzdu na živobytie a nezáleží mu na tom, či jeho “snaha” padne na úrodnú pôdu.

“V tejto oblasti naozaj platí: „nie je Inštruktor ako inštruktor“

Základnou našou charakteristikou je, že máme prevahu nad vyučovanými jedincami v tom, že vieme ako môže vyučovaný jedinec najlepšie, najskôr a najľahšie dosiahnuť to, čo mu chýba, čo sa chce naučiť, že má na to príslušné predpoklady v lepšom ovládaní daných teoretických poznatkov a praktických činností a že sa aj skutočne snažíme, aby to vyučovaný jedinec dosiahol.

Sme presvedčení, že spolu dokážeme i to, o čom sme sa domnievali, že je to pre nás nedostupné a ťažko dosiahnuteľné, ale najskôr však uverme, že nič také, čo by bolo možné označiť za nemožné – neexistuje.

Naši inštruktori

 


 • Majiteľ a prevádzkovateľ Autoškoly VIA

  • 30 rokov praxe inštruktora
  • skupiny A,B,C,D,E v plnom rozsahu

 • Inštruktorka

  • 19 rokov praxe inštruktora
  • skupina B v plnom rozsahu

 • Inštruktor

  • 7 rokov praxe inštruktora
  • skupiny A,B v plnom rozsahu

Radi vás privítajú naši inštruktori s pedagogickým vzdelaním a so zmyslom pre zodpovednosť.

Dôležité informácie

kurzy, otváracie hodiny,..

Darčeková poukážka
Prihláška, žiadosť

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia si vytlačte obojstranne a potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky si dajte potvrdiť u svojho lekára, prihlášku do kurzu si tiež vytlačte obojstranne a vyplňte, alebo potrebné tlačivá si môžete prísť prevziať osobne do Autoškoly VIA počas stránkových hodín.

Sme DÔVERYHODNÁ FIRMA ! Certifikát

 

Cenník

ceny našich kurzov

 

SKUPINA
VEK
CENA (€)
KOLOK (€)
Kurz
B, B1, AM 17 590,00 33,00
Kurz
A1 16 420,00 16,50
Kurz
B + A1 17 900,00 49,50
Kurz prvej pomoci
20,00
Doučovanie teória
B, A1 20,00
Doplnková jazda (45 min.)
B, A1 15,00
Kondičná jazda (45 min.) B, A1 20,00
Opakovaná skúška 30,00 8,00
Prestoj (45 min.) B, A1 10,00

 

Chcem sa prihlásiť na kurz

 

A1
Do podskupiny A1 patria motorové vozidlá skupiny A s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW .

B
Najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg, okrem miesta vodiča nie je viac miesta na sedenie ako osem. K motorovému vozidlu smie byť pripojené prípojné vozidlo celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

 

Podskupiny:

B1
Trojkolesové a štvorkolesové vozidlá, ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km.h-1, sú poháňané spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie byť vyššia ako 550 kg.

AM
Dvojkolesové a trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1, motorom, ktorého zdvihový objem valcov nepresahuje 50 cm3.

 

► Učebné pomôcky zdarma.
► Maximálna prispôsobivosť.

V cene kurzu nie sú zahrnuté správne poplatky na záverečné skúšky a cena kurzu prvej pomoci (alebo podľa dohody).

 

Úhrada školného je možná dvoma spôsobmi:

V hotovosti alebo prevodným príkazom.
uhradí sa celá suma pri nástupe na kurz.

Na splátky:

v rámci autoškoly bez navýšenia (pri nástupe sa uhradí min. splátka 100,- € a do ukončenia kurzu sa doplatí zvyšok v hotovosti alebo prevodným príkazom).

 

Bonusy…
pri nástupe minimálne dvoch rodinných príbuzných zľava 10 € (na osobu)
pri nástupe skupiny, minimálne piatich spolužiakov zľava 5 € (na osobu)

Nie len cena kurzu je dôležitá, ale čo za svoje peniaze dostanete. Nikdy nezabudnite na jednu veľmi dôležitú vec:

 

V aute ide o život a nie o lacný kurz!

Kontaktujte nás

Veľmi radi vám odpovieme na čokoľvek :)

On The Web:
 
Kde nás nájdete:

Ing. Imrich Vígh – AUTOŠKOLA VIA
P. Pázmaňa 2020/30
927 01 Šaľa

Mobil: +421 903 562 241
Mobil: +421 905 968 291

E-mail: autoskolavia@autoskolavia.sk